Изолации

ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ВСИЧКИ ТЕРАСИ ПОСРЕДСТВОМ БИТУМНА МУШАМА СЪС ЗАДИГАНЕ НА 40 СМ ПО ВЕРТИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.