Уважаеми клиенти и контрагенти,

ТОБО ГРУП не е спряла работа. Спазват се всички предписани мерки с цел предпазване от вируса. Създадени са условия за разстояние между служителите повече от 4 метра, офисът се дезинфекцира няколко пъти на ден. Осигурени са условия за дезинфекция на посетителите. Не се допуска струпване на посетители и служители. Поставени са апарати за филтриране и дезинфекция на въздуха. В залата за срещи са осигурени условия за разстояние повече от 4 м помежду посетителите. Предоставят се маски.

Армирана бетонова подложка под тротоарна настилка 2

Армирана бетонова подложка под тротоарна настилка

Армировка за плоча

Бордове тераси от бетонови тела

Вентилация мокри помещения със сифонно заустване

Водни проби хидроизолация 2

Водни проби хидроизолация

Водопроводни и канализационни щрангове

Входни апартаментни врати

Гипсова машинна мазилка 2

Гипсова машинна мазилка

Груб строеж 2

Груб строеж 3

Груб строеж 4

Груб строеж 5

Груб строеж 6

Груб строеж

Грундиране преди полагане на гипсова мазилка

Дървена покривна конструкция с паро - и топлоизолация и обшивка

Дървена покривна конструкция