Армирана бетонова подложка под тротоарна настилка 2

Армирана бетонова подложка под тротоарна настилка

Армировка за плоча

Бордове тераси от бетонови тела

Вентилация мокри помещения със сифонно заустване

Водни проби хидроизолация 2

Водни проби хидроизолация

Водопроводни и канализационни щрангове

Входни апартаментни врати

Гипсова машинна мазилка 2

Гипсова машинна мазилка

Груб строеж 2

Груб строеж 3

Груб строеж 4

Груб строеж 5

Груб строеж 6

Груб строеж

Грундиране преди полагане на гипсова мазилка

Дървена покривна конструкция с паро - и топлоизолация и обшивка

Дървена покривна конструкция