ВиК инсталация

Изпълнява се съгласно одобрен проект. Използват се най – висококачествени , сертифицирани материали. Изпълнява се шумо изолация по канализационните тръби в близост до спални. Правят се водни проби.