Замазки

Изпълняват се с разтвор приготвен по рецептна на бетонов възел.

Марка цимент-пясъчна смес

М-100

М-150

М-200

М-300

стипчиви компонент

портландцимент

Цветова суха смес

сив

Суха смес от влажност (%)

0,1

Насипна плътност (kg / m³)

1550

1530

1510

1355

Консумация на вода за смесване на 1 kg от сместа (l)

0,16

0,166

0,195

0,202

Маркиране на подвижността на бетоновата смес (PC)

5-9

5 - 9

5-9

5-9

Времето на годност на бетонната смес да се използва (h)

не повече от 1

не повече от 1

не повече от 1

не повече от 1

Средната плътност на бетона (кг / м³)

1720

1770

1780

1820

Якост на натиск на бетон на възраст 28 дни (MPa)

10,0

15,0

20,0

30,0

Дебелината на бетонния слой (мм)

до 100

Температура на приложение (° С)

5 - 30

Разход на материал с дебелина на слоя 1 mm (kg / m²)

1,59

Фракция на пълнежа (mm)

2,5Марка цимент

Циментна част

Част от пясъка

Част от водата

300

1

2 (3)

1.2-1.6

400

1

3

1.3-1.5

500

1

3 (4)

1.6-1.9

Рецептата е съобразена със сезона и спецификата на изпълнение. Полагат се механизирано посредством инсталация с помпа. Преди полагането се поставя пориозна подложка задигната по стените. Последната помага за поемане на ударния шум и не позволява навлизане на влага в плочата и стените. В замаската се поставя мрежа , която гарантира здравината и не позволява появата на пукнатини от температурни разширения.