НАСП смята, че промените в ЗУТ са против обществения интерес

НАСП смята, че промените в ЗУТ са против обществения интерес

Асоциацията на строителните предприемачи изпрати писмено становище с възражения

Георги Шопов - председател на НАСП

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) се обяви против промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети от Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание на 12 юли 2022 г.

По този повод НАСП изпрати свое писмено становище. Ето какво съдържа то:

Според гласуваните промени при издаване на строително разрешително за обекти, които са подлежали на ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) или на необходимостта от такава, се съобщава на "засегнатата общественост". Също така според нова ал. 7 на чл. 177 от ЗУТ при разрешаване на ползването на обекти, подлежали на ОВОС или на преценка за необходимост от такава, се съобщава на "засегнатата общественост".

Мотивите са, че се цели изпълнението на принципи, заложени в Конвенцията за достъп до информация, както и участие на обществеността в процеса по вземане на решения. Друг мотив е достъпът до правосъдие по въпросите на околната среда.

Дейността на НАСП не е засегната от промените, тъй като изпълняваните от членовете обекти не попадат в категория, подлежаща на ОВОС. Но не можем да не вземем отношение по това негативно за обществения интерес решение.

На практика промените дават възможност на всеки да обжалва в съда изцяло легитимни строителни разрешителни. Нещо повече - да обжалва въвеждането в експлоатация на изградени обекти и да забави приемането им с години, без да носи никаква отговорност за това, смята НАСП.

В Конвенцията ясно е записано: "Всяка страна осигурява участието на обществеността наранен етап, когато всички възможности са открити и може да се проведе ефективно обществено обсъждане." Това се предвижда от българското законодателство и напълно се подкрепя от НАСП.

Считаме, че на етап планиране на териториите всички граждани и/или заинтересовани организации и страни могат и трябва да вземат участие. Единствено по този начин могат да се вземат устойчиви решения, които позволяват ефективен баланс между урбанизация и екология.

Направените промени обаче ясно посочват, че не се разбира ключовият принцип, заложен в Конвенцията, и се позволява атакуване на административни актове, последващи териториално планиране, което вече е било веднъж обект на обществено обсъждане. Това води до изключително вредна тенденция, отречена от ЕС, за неустойчивост на административните актове, подчертава официалното становище на организацията.

По този начин всяка инвестиция може да бъде спряна по всяко време, при това без да се носи финансова или административна отговорност. Това ще доведе до превръщане на инвестирането в България в хазарт, което ще лиши обществото от работни места и приходи. Това ще създаде и възможност за рекет на всяко начинание, се казва в официалното становище на НАСП.

НАСП би искала да обърне внимание и на провеждането на процедурата.

Такова важно решение е взето само от 10 присъствали членове на Комисията от общо 18. Нещо повече - решението е взето с 6 срещу 4 гласа. По процедурата липсва и задължителната предварителна оценка. Не е анализирано как ще повлияе промяната на бюджета, както и на обществените отношения.

Недопустимо е промени, за които се твърди, че целят по-висока информираност и участие на общността, да не са подложени на обществено обсъждане.

Всичко това прави тези промени прибързани, без дебат с обществото и против обществения интерес. Също така промените са приети при неспазване на установените процедури. С оглед на това НАСП настоява депутатите от Комисията да преразгледат своето решение, заключава официалното становище на организацията.

Източник: Капитал

Обекти

Затворен комплекс Белинов

Затворен комплекс Белинов

  • София, ж.к. Овча Купел
Затворен комплекс Линкълн А и Б

Затворен комплекс Линкълн А и Б

  • ж.к. Овча Купел 1
Овча купел - Църква

Овча купел - Църква

Баучер

Баучер

  • Бул. Джеймс Баучер 8
Мамарчев 3

Мамарчев 3

  • Адрес: кв. Хаджи Димитър, ул. „Капитан Георги Мамарчев"
Линкълн

Линкълн