Многофункционална сграда - гр. Велико Търново банков офис, хотел, ресторант, кафе-бар

Адрес: гр. София кв. Бъкстон

Дейности:: проектиране и изграждане

Съдържание

  • Банков офис
  • Хотел
  • Ресторант
  • Кафе-бар

Сградата е собственост на стройтелно - проектантска фирма ТОБО ПРОЕКТ ООД