Информация

Учредяване

Група ТОБО е учредена през 1992 година от инж. Антон Маждраков и инж. Борислав Пашов. През 2000 година като съдружник се включва инж. Георги Шопов.

Структура

Групата развива дейността си в три офиса на територията на гр. София и един в гр. Хасково.

Разполага с проектантски отдел от 35 човека, отдел геодезия 3 човека, отдел проучване и процедиране от 9 човека, отдел продажби от 3 човека, отдел юридически от 2 човека, отдел административен от 3 човека, отдел техническо ръководство от 12 човека. В зависимост от изпълняваните обекти изпълнителския състав достига до 160 човека.

Групата функционира, чрез структура от фирми специализирани в определена дейност и проектни дружества. Собственикът на дружествата е ТОБО ГРУП.

Фирмена дейност

Групата извършва предпроектни проучвания, градоустройствени процедури, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация на широк спектър от обекти като жилищни блокове, бензиностанции, лифтове, хотели, административни и обществени сгради, промишлени обекти, проекти по обществени поръчки.

Жилищни сгради

Групата има проектирани и изградени над 35 жилищни блока с повече от 1200 жилища.

Бензиностанции

Групата има проектирани и изградени над 150 бензиностанции и газостанции за водещи фирми като ШЕЛ, ОМВ, ЛУКОЙЛ, ЕКО, ПЕТРОЛ.

Лифтове

Групата има проектирани и изградени въжени съоръжения определящи инфраструктурната обезпеченост на териториите като лифта Студенец Снежанка в Пампорово и пътническа кабинка Трапезица във Велико Търново.

Хотели

Групата е проектирала, изградила и експлоатира хотели като Хотел Латинка гр. София, Хотел Велека гр. Черноморец, Хотел Скалите гр. Черноморец, Хотел Балкана гр. Габрово.

Промишлени обекти и проекти обществени поръчки

От 2010г фирмата активно изпълнява проекти по закона за обществени поръчки, като до момента има успешно изпълнени над 115 договора на територията на цялата страна, които обхващат следните сфери на проектиране:

 • енергийна ефективност- обследване на сгради, техническа паспортизация и проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради
 • площи за широко обществено ползване - ремонт и изграждане на площади, паркове, междублокови пространства , детски и спортни площадки, крайбрежни зони и зони за отдих
 • обществени сгради -сгради за образование, детски градини, читалища, болници, съдебни сгради, общини и кметства, спортни зали, културни домове, театри - изграждане на нови сгради, реконструкции, ремонти
 • жилищни сгради – нови сгради за защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, социални сгради
 • линейна инфраструктура – реконструкции и модернизации на пътна и вик мрежа
 • промишлени сгради и обекти от национално значение – укрепване на свлачища, изграждане на обслужващи сгради на яз.Цанков камък, обекти на територията на АЕЦ Козлодуй, военни поделения, командни зали

Част от нашите възложители са : Народно събрание на Република България, Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, АЕЦ Козлодуй, Национална електрическа компания, Национален осигурителен институт, Технически университет, Природен парк „Златни пясъци, Асарел Медет, Столична община и още над 50 общини на територията на страната.

Обекти

Затворен комплекс Белинов

Затворен комплекс Белинов

 • София, ж.к. Овча Купел
Затворен комплекс Линкълн А и Б

Затворен комплекс Линкълн А и Б

 • ж.к. Овча Купел 1
Овча купел - Църква

Овча купел - Църква

Баучер

Баучер

 • Бул. Джеймс Баучер 8
Люлин Цветница

Люлин Цветница

 • ж.к. Люлин 9
Мамарчев 3

Мамарчев 3

 • Адрес: кв. Хаджи Димитър, ул. „Капитан Георги Мамарчев"
Бели Дунав II

Бели Дунав II