За нас

Уредяване

Група ТОБО е уредена през 1992 година от инж. Антон Маждраков и инж. Борислав Пашов. През 2000 година като съдружник се включва инж. Георги Шопов.

Структура

Групата развива дейноста си в три офиса на територията на гр. София и един в гр. Хасково.

Разполага с проектнатски отдел от 35 човека, отдел геоедзия 3 човека, отдел проучване и процедиране от 9 човека, отдел продажби от 3 човека, отдел юредически от 2 човека, отдел административен от 3 човека, отдел техническо ръководство от 12 човека. В зависимост от изпълняваните обекти изпълнителския състав достига до 160 човека.

Групата функционира, чрез структура от фирми специализирани в определена дейсност и проектни дружества. Собственикът на дружествата е ТОБО ГРУП.

Фирмена дейност

Групата извършва предпроектни приучвания, градоустройствени процедури, проектиране, изграждане, въвеждане в експлотация на широк спектър от обекти като жилищни блокове, бензиностанции, лифтове, хотели, административни и обществени сгради, промишлени обекти, проекти по обществени поръчки.

Жилищни сгради

Групата има проектирани и изградени над 35 жилищни блока с повече от 1200 жилища.

Бензиностанции

Групата има проектирани и изградени над 150 бензиностанции и газстанции за водещи фирми като ШЕЛ, ОМВ, ЛУКОЙЛ, ЕКО, ПЕТРОЛ.

Лифтове

Групата има проектирани и изградени въжени съоръжения определящи инфраструктурната обезпеченост на териториите като лифта Студенец Снежанка в Пампорово и пътническта кабинка Трапезица във Велико Търново.

Хотели

Групата е проектирала, изградила и експлотира хотели като Хотел Латинка гр. София, Хотел Велека гр. Черноморец, Хотел Скалите гр. Черноморец, Хотел Балкана гр. Габрово.

Промишлени обекти и проекти обществени поръчки

От 2010г фирмата активно изпълнява проекти по закона за обществени поръчки, като до момента има успешно изпълнени над 115 договора на територията на цялата страна, които обхващат следните сфери на проектиране:

 • енергийна ефективност- обследване на сгради, техническа паспортизация и проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради
 • площи за широко обществено ползване - ремонт и изграждане на площади, паркове, междублокови пространства , детски и спортни площадки, крайбрежни зони и зони за отдих
 • обществени сгради -сгради за образование, детски градини, читалища, болници, съдебни сгради, общини и кметства, спортни зали, културни домове, театри - изграждане на нови сгради, реконструкции, ремонти
 • жилищни сгради – нови сгради за защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, социални сгради
 • линейна инфраструктура – реконструкции и модернизации на пътна и вик мрежа
 • промишлени сгради и обекти от национално значение – укрепване на свлачища, изграждане на обслужващи сгради на яз.Цанков камък, обекти на територията на АЕЦ Козлодуй, военни поделения, командни зали

Част от нашите възложители са : Народно събрание на Република България, Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, АЕЦ Козлодуй, Национална електрическа компания, Национален осигурителен институт, Технически университет, Природен парк „Златни пясъци, Асарел Медет, Столична община и още над 50 общини на територията на страната.

Проекти и реализации

mtel
jil

Групата ТОБО е специализирана в проучване, проектиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация както и в опериране на инвестиционни проекти с различна сложност, характер и обем в страната и чужбина.

Фирма ТОБО има реализирани проекти и е изградила множество обекти в различни области - жилищни, обществени, административни и промишлени сгради, бензиностанции и газстанции, хотели и ресторанти, въжен транспорт (туристически и ски лифтове), обекти на инженерната инфраструктура както и подемници за инвалиди и автомобили.

КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ

В последните 5 години на тежката финансова криза, когато в България повече от 2000 строителни компании закриха дейност, ТОБО остана стабилна и активна на строителния пазар, и построи няколко бензиностанции за SHELL.

През 2013 г. ТОБО ООД разшири дейността си и спечели нови партньори - реконструира, или изцяло изгради 7 бензиностанции за ГАЗПРОМ, чрез НИС –Петрол-Сърбия.

ТОБО е номиниран от НИС-Петрол за Квалифициран Изпълнител при изграждане и реконструкция на бензиностанции, съгласно изискванията за ЗБУТ и ОС, и участва в дългосрочната програма на ГАЗПРОМ за България и страните от региона.

Изграден бе фуникуляр за 25 човека в гр. Велико Търново-Трапезица, който е първи в България.

Рейтинговата агенция D&B в своя подробен доклад -D&B Comprehensive report от 2014г, покачва рейтинга на ТОБО на 1А2, и определя понижен риск:

Risk indicator - 2.

Партньори

В сътрудничество с чуждестранни и български компании ТОБО извършва и изгражда редица обекти - жилищни и административни сгради; повече от 120 бензиностанции и газстации и много други. С удоволствие посочваме някои от основните партньори на ТОБО ООД.

 • Shell България
 • ЛУКОЙЛ България
 • ПЕТРОЛ
 • ЕКО ЕЛДА
 • Shell Gas Ltd.
 • OMV България
 • ДОПЕЛМАЕР
 • МАКДОНАЛДС България

Референции

Referencii

Софийска вода

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването, оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

ПЕТРОЛ AД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

ПЕТРОЛ AД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

EKO България ЕАД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

"ТИ ПИ ПЛАН" ООД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

Район Средец

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

OMV България ООД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

Шел България АД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

Бурвела LTD

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

OMV България ООД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

EKO България ЕАД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

ПЕТРОЛ AД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

Шел България АД

...ТОБО има изградена структура с опит в проучването , оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции и всички строителни работи...

Referencii

ЛУКОЙЛ България

...по време на проектирането и изграждането на бензиностанция ЛУКОЙЛ - Аерогара София ТОБО стриктно покрива изискванията за високо качество на проектните и строителни работи в съответствие с договорените срокове и българските стандарти...

Referencii

ТЕБОДИН България ЕООД

...по време на проектирането и изграждането на обекти за ТЕБОДИН ТОБО стриктно покрива изискванията за високо качество на проектните и строителни работи ...

Обекти

Затворен комплекс Белинов

Затворен комплекс Белинов

 • София, ж.к. Овча Купел
Затворен комплекс Линкълн А и Б

Затворен комплекс Линкълн А и Б

 • ж.к. Овча Купел 1
Овча купел - Църква

Овча купел - Църква

Баучер

Баучер

 • Бул. Джеймс Баучер 8
Люлин Цветница

Люлин Цветница

 • ж.к. Люлин 9
Мамарчев 3

Мамарчев 3

 • Адрес: кв. Хаджи Димитър, ул. „Капитан Георги Мамарчев"
Бели Дунав II

Бели Дунав II