Груб Строеж

Вертикалите се изпълняват посредством нова и модерна система от едроплощен кофраж. Хоризонталната част се изпълнява посредством телескопични подпори, двойно те греди и качествен хидрофобен шперплат. Използва се бетон клас В 25 и по – висок от доказан производител ТИТАН. В бетона се добавя специална добавка на фирмата Сика с оглед повишаване на качеството. Прави се проверка в лаборатория на кубовата якост за всеки такт на наливане. Полага се армировка съгласно проекта от доказан производител Хелиос. Преди наливане армировката се проверява и приема с протокол от проектанта и надзора. Изпозват се фабрични фиксатори за осигуряване на бетонното покритие.

Груб строеж

Поставяне на водонабъбваща лента SIKA в хоризонталните и вертикалните технологични фуги за постигане на водоплътност на бетоновата конструкция