Медицински институт "Пирогов" - гр. София

адрес: гр. София бул. П. Славейков 1

дейности: ремонтни работи, ново строителство, окачени тавани и подмяна на дограма.

застроена площ: 440 кв.м.

изграждане: 4 месеца

завършена: 1992 г.